PRAVILA NAGRADNE IGRE

                                   Na temelju 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) PROFIL KNJIGA d. o. o., Zagrebačka 23, 10360 Sesvete, OIB 43192548848, donosi sljedeća


                                         PRAVILA NAGRADNE IGRE

                               „Elena Ferrante: LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre jest PROFIL KNJIGA d. o. o., Zagrebačka 23, 10360 Sesvete, OIB 43192548848.

Članak 2. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe novog romana Elene Ferrante LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH uoči njegova objavljivanja 1. rujna 2020. godine.

Članak 3. Trajanje nagradne igre

Nagradna se igra provodi od 3. kolovoza 2020. do 24. kolovoza 2020. i organizira se u okviru prednarudžbi novog naslova Elene Ferrante LAŽLJIVI ŽIVOT ORASLIH. Trajanje same prednarudžbe je od 03. kolovoza do 31. kolovoza.

Članak 4. Fond nagradne igre i vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda

Fond nagradne igre sastoji se od sljedećeg:

1. nagrada: noćenje s doručkom u Hotelu Esplanade Zagreb za 1 osobu od 29. kolovoza do 30. kolovoza, novi roman Elene Ferrante LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH i platnena vrećica; vrijednost: 1.310,59 kune;

2. nagrada: platnena vrećica i komplet svih naslova autorice Elene Ferrante u izdanju Profil Knjige; vrijednost: 729,05 kuna;

3. nagrada: platnena vrećica i tetralogija GENIJALNA PRIJATELJICA autorice Elene Ferrante u izdanju Profil Knjige; vrijednost: 531,05 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.570,69 kunu. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne  vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

U nagradnoj igri sudjeluju svi kupci koji u vrijeme prednarudžbe novog naslova Elene Ferrante LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH naruče navedeni naslov od 3. kolovoza do 24. kolovoza. Narudžbe zaprimljene od 25. kolovoza ne ulaze u nagradnu igru. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je narudžbu poslati na e-adresu prodaja@profil.hr zajedno s podatcima naručitelja (ime, prezime, adresa za dostavu i telefon za kontakt). Uvjeti za naručivanje naslova u prednarudžbi te podatci potrebni za automatsko sudjelovanje u nagradnoj igri bit će iskazani u posebnoj objavi na stranici Profil Knjige na Facebooku.
 
Sudjelovati mogu isključivo punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zaposlenici Priređivača ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Postupak izvlačenja dobitnika nagradne igre

Nakon završetka naručivanja naslova u okviru prednarudžbe, čiji je rok definiran u članku 3. ovih PRAVILA NAGRADNE IGRE, drugog kalendarskog dana slučajnim će se odabirom izvući dobitnik. Tročlana komisija utvrdit će jesu li dobitnici nagradne igre sudjelovali na način kao što je iskazano u objavi na Facebooku, odnosno jesu li naručili knjigu, što je uvjet sudjelovanja u nagradnoj igri.
Imena dobitnika bit će objavljena u posebnoj objavi na stranici Profil Knjige na Facebooku istoga dana kada će se i provoditi slučajni odabir, a nakon zaprimanja privole dobitnika prema članku 11. ovih Pravila nagradne igre.

Članak 7. Rok za podizanje nagrade i način preuzimanja nagrade

Dobitnike nagrade Priređivač će kontaktirati usmenim i pisanim putem. Ako dobitnik 1. nagrade nije u mogućnosti ostvariti noćenje u Hotelu Esplanade, zaprimit će preostale nagrade poštanskim putem u što kraćem roku. Nagrada noćenja u Hotelu Esplanade u tom se slučaju poništava. Ako je dobitnik 1. nagrade u mogućnosti prihvatiti i ostvariti noćenje u Hotelu Esplanade, preostale će nagrade (novi roman Elene Ferrante LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH i platnenu vrećicu) zaprimiti prilikom dolaska u Hotel Esplanade 29. kolovoza.
Dobitnici 2. i 3. nagrade zaprimit će nagradu poštanskim putem zajedno s naručenom knjigom. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima.
Nagrade se mogu ostvariti isključivo u obliku kako su iskazane i ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8. Uvjeti pod kojim se nagradna igra može otkazati i način izvlačenja ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Ako nastupe okolnosti zbog kojih Priređivač mora otkazati nagradnu igru i na koje nije mogao utjecati, Priređivač će natjecatelje o prekidu nagradne igre obavijestiti u posebnoj objavi na svojoj stranici na Facebooku.
Ako se u prednarudžbu naslova uključi manji broj naručitelja od broja ostvarivih nagrada, dodijelit će se onoliki broj nagrada koji odgovora broju naručitelja knjige.
Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju i organizaciji nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili realizacije 1. nagrade te ne odgovaraju za nepotpune i netočne podatke prilikom naručivanja naslova u prednarudžbi, a koja je uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 9. Objava pravila

Pravila počinju vrijediti nakon što im Ministarstvo financija dade svoju suglasnost te će uz sve potrebne podatke, kao što su urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti koje će im dodijeliti Ministarstvo financija, biti objavljena na stranici Profil knjige na Facebooku na dan početka prednarudžbi romana LAŽLJIVI ŽIVOT ODRASLIH, odnosno na dan objavljivanja nagradne igre, 3. kolovoza 2020.

Članak 10. Nadležnost općinskog suda i rješavanje pritužbi

Sve sporove koji bi mogli proizaći Priređivač će pokušati riješiti mirnim putem, a u suprotnom ugovara se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
Priređivač se obvezuje sve pritužbe i reklamacije riješiti u što kraćem roku.
 
Članak 11. Pravila korištenja osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podatci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe. Prilikom kontaktiranja dobitnika od njih će se zatražiti privola za objavu imena i prezimena na stranici na Facebooku. Ako dobitnik ili dobitnici odbije/odbiju dati privolu, njegovo ime, odnosno imena neće biti objavljeni na Facebookovoj stranici Priređivača.
U Zagrebu, 29. srpnja 2020. Profil Knjiga d. o. o.

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/20-01/316 URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 30. srpanj 2020.

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Citati o ljubavi

Tisja Kljaković Braić: U MALU JE UŠA ĐAVA

CITATI ZA PONEDJELJAK (I SVAKI DRUGI DAN)